Vrtec Ivančna Gorica

Vrtec Polžek

Ciglerjeva 27
1294 Višnja Gora

Tel: 01/ 7884-017

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: vzgojiteljica Jožica Potočnik
5 oddelkov

Vrtec je odprl vrata za malčke iz Višnje Gore in okolice v februarju 1984. Februarja 2014 smo slavnostno odprli nov prizidek vrtca, ki omogoča nadstandardne pogoje bivanja predšolskih otrok.
Vrtec sprejme otroke v pet oddelkov:

 • Oddelek 2-3 let
  Vodi ga vzgojiteljica Brigita Jenkole s pom. vzgojiteljice Katjo Zupančič.
 • Oddelek 2-4 let 
  Vodi ga vzgojiteljica Vanja Zupančič s pom. vzgojiteljice Branko Majo Zorko.
 • Oddelek 3-4 let
  Vodi ga vzgojiteljica Jožica Potočnik s pom. vzgojiteljice Petro Sadar.
 • Oddelek 4-5  let
  Vodi ga vzgojiteljica Joži Dremelj s pom. vzgojiteljice Karlo Grčman.
 • RAZVOJNI ODDELEK
  Vodi ga vzgojiteljica/specialna in rehabilitacijska pedagoginja Jana Švagan s pom. vzgojiteljice Nežo Zupančič.

Za sočasno prisotnost odraslih oseb v oddelku poskrbi pomočnica vzgojiteljice Tajda Robek.

 

S 01.09.2017 se širimo z dvema oddelkoma vrtca tudi v nove prostore v OŠ v Višnji Gori:

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: vzgojiteljica Andreja Črnagoj

 • Oddelek 5-6 let
  Vodi ga vzgojiteljicaAndreja Črnagoj s pom. vzgojiteljice Nino Lavrih.
 • Oddelek 4-6 let
  Vodi ga vzgojiteljica Teja Kuhelj s pom. vzgojiteljice Urško Dimic.

Za sočasno prisotnost odraslih oseb v oddelku poskrbi pomočnica vzgojiteljice Eva Zaletelj.

 

Vrtec ima lastno kuhinjo v kateri pripravljata prehrano otrok kuharica Dragica Tanja Škufca, Polona Grm in Mojca Križman. Vrtec čisti Marinka Glavič.


Tudi v vrtcu Polžek upoštevajo nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Vrtec slovi po zagotavljanju pisane palete aktivnosti in dejavnosti za otroke in tudi starše, ter s tem nudi pravico do izbire in drugačnosti, ter možnosti za poglobljen razvoj določenega področja.

Vrtec deluje v okolju z bogatim ljudskim izročilom, zato sodelujemo z ljudmi, ki negujejo stare dejavnosti in značilnosti kraja. Tako sodelujemo s kulturnim, turističnim in gasilskim društvom.

Nikakor pa ne smemo pozabiti na naše starše, dedke in babice, ki so ravno tako neprestano vpleteni v dogajanja v vrtcu, ter skupaj oblikujemo, lepšamo in bogatimo otroštva naših varovancev.

Vzgojiteljice s svojim delom ustvarjajo prijetno klimo v vrtcu, kar otrokom omogoča sproščeno bivanje.


Last Updated on Tuesday, 27 August 2019 13:24
 

Vpis v vrtec

vpis v vrtec
Vse podatke za vpis v vrtec najdete tukaj!