Vrtec Ivančna Gorica

Vpis in izpis otrok v vrtcu

Vrtec vpisuje in vključuje predšolske otroke od prvega leta starosti (ne mlajših od 11 mesecev) do vstopa v šolo. Na podlagi prijav in prostih mest lahko poteka vpis vse leto.

Velika večina otrok prične obiskovati vrtec meseca septembra, ko se sprostijo mesta zaradi odhoda starejših otrok v šolo.  Redni vpis otrok v vrtec se izvede v mesecu maju (zbiranje vlog za vpis otroka v vrtec do 30.aprila) za naslednje šolsko leto. Natečaj za vpis otrok in zaključek vpisa se objavi v občinskem glasilu in drugih sredstvih javnega obveščanja.

VLOGO ZA VPIS V VRTEC lahko dobite in oddate na upravi vrtca. Otroci so sprejeti v vrtec v skladu s pravilnikom o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica.

Otroka lahko izpišete z obrazcem IZSTOPNA IZJAVA sedem dni pred izstopom iz vrtca.

Vloga za vpis je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Ivančna Gorica.


Ob vpisu otroka v vrtec prejmejo starši, oziroma njihovi  zastopniki, posebno zloženko, ki navaja možne uvajalne težave otroka ob vključitvi v vrtec, reševanje teh in nekaj splošnih podatkov o vrtcu.

Last Updated on Wednesday, 03 June 2020 10:28
 

Vpis v vrtec

vpis v vrtec
Vse podatke za vpis v vrtec najdete tukaj!