Vrtec Ivančna Gorica

Plačilo in financiranje vrtca

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Ceno programov na predlog vrtca določi ustanovitelj. Ustanovitelj krije razliko med ceno programov in plačilom staršev.

Plačilo staršev določa CSD na podlagi lestvice, ki starša razvršča v plačilne razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v RS in upoštevajoč premoženje družine. Najvišje plačilo je 77% višine cene programa posameznega vrtca. Cena našega vrtca znaša - OD 01.11.2017:

  • za otroke v oddelkih  I. starostnega obdobja (od 1. do 3. leta starosti oziroma oddelki 1-2 letnih otrok, 2-3 letnih otrok ali 1-3 letnih otrok) 454,60 €
  • za otroke v oddelkih II. starostnega obdobja (od 3.leta do vstopa v šolo) 342,95 €

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca z obrazcem Vloga za znižano plačilo vrtca. Obrazec oddajo na Center za socialno delo, kjer imajo prijavljeno stalno bivališče.

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 14:01
 

Vpis v vrtec

vpis v vrtec
Vse podatke za vpis v vrtec najdete tukaj!