Vrtec Ivančna Gorica

INFORMACIJE ZA STARŠE OTROK NOVINCEV

Prvi mesec, ko bo otrok pričel obiskovati vrtec, je mesec prilagajanja na vsakodnevno odhajanje od doma, na neznane ljudi, na skupino neznanih otrok, na neznan prostor, na malce drugačen dnevni red. Otrok bo mogoče zbegan. Pomagajmo mu!

OTROCI SE OB PRVEM VSTOPU V VRTEC RAZLIČNO ODZIVAJO:

· Se hitro prilagodijo novi situaciji.

· Imajo normalne prilagoditvene težave (ob ločitvi od staršev se jočejo, se jih oklepajo, so občutljivi, nemirni, utrujeni, krajši čas težje zaspijo, slabše jedo,..

· Prilagoditveni čas na novo situacijo traja različno dolgo.

· Nekateri otroci za kratek čas zbolijo.

· Včasih se prilagoditvene težave pojavijo kasneje (po daljšem obdobju praznikov).

KAKO LAHKO POMAGAMO OTROKU?

Če niste prepričani o vključitvi otroka v vrtec ali vam omenjene spremembe povzročajo prehude skrbi, se posvetujete z otrokovo vzgojiteljico, svetovalno delavko ali z ravnateljico.

ŽELIMO, DA SE SKUPAJ Z OTROKOM SREČATE Z VZGOJITELJICO IN OBIŠČETE VRTEC V DNEVU ODPRTIH VRAT, ki bo 14.06.2017 v času od 17.00 do 18.30, v vrtcu - kamor je otrok sprejet.

Pogovorili se boste lahko o vsem, kar vas zanima ali skrbi.

VZGOJITELJICA VAS BO konec avgusta 2017 POVABILA NA RODITELJSKI SESTANEK, kjer boste dobili še več informacij o življenju otrok v oddelku vrtca.

OTROKA BOSTE LAHKO POSTOPNO UVAJALI V VRTEC V ČASU 30.08. do 01.09.2017 od 9.00 do 11.00. Postopno uvajanje lahko dodatno dogovorite z vzgojiteljico oddelka. Vzemite si dovolj časa, a ne pretiravajte!

ZAČETNE TEŽAVE BODO KMALU MINILE. OTROK BO SPREJEL SVOJO VZGOJITELJICO IN POMOČNICO VZGOJITELJICE TER SE VESELIL DRUŽENJA Z NOVIMI PRIJATELJI V VRTCU.


 

P R I P O R O Č A M O

Za uvajanje otroka v vrtec si organizirajte nekaj prostih dni (dopust). Tako boste mirnejši in se boste otroku lažje posvetili. Verjetno bo vaš otrok nekoliko bolj občutljiv, potreboval bo več pozornosti in vas bo zahteval le zase. Ne skrbite. Ne boste ga razvadili ali kako drugače spremenili vaših že obstoječih navad.

Med uvajanje otroka v vrtec ne vnašajte sprememb v otrokove navade. Ne ukinjajte dudic, plenic, stekleničk, …Za to bo dovolj časa kasneje, ko bo vsem lažje. Pri tem vam bosta pomagali tudi vzgojiteljica in njena pomočnica.

Otroka ne pustite takoj ves dan v vrtcu. Morda se bo počutil zapuščenega in bo odhod v vrtec še bolj odklanjal.

Ko pridete ponj v vrtec, mu dajte možnost, da sprosti svojo napetost (veselje, nenadzorovan tek, gibanje, jok, …). Ne bodite vznemirjeni. Minilo bo.

Otroka vozite v vrtec vsak dan ob istem času in redno. Oblačila, obutev, morebitno stekleničko, dudo, igračko,… skupaj, v dogovoru z otrokom, pripravite zvečer ob otrokovi postelji. Zjutraj vztrajajte, da otrok obleče in obuje dogovorjeno in ne dovolite, da vam podaljšuje čas odhoda od doma z nikoli končano izbiro oblačil, …

Lahko se zgodi, da bo otrok zbolel že v času uvajanja. Otroka ponovno uvajajte, ko bo ozdravel. O načinu ponovnega uvajanja se pogovorite z vzgojiteljico oddelka.

STALEN RITEM PRIHAJANJA IN ODHAJANJA V VRTEC DA OTROKU OBČUTEK VARNOSTI IN ZAUPANJA. DRŽITE SVOJE OBLJUBE (tiste prijetne in tudi tiste manj prijetne).

Vsi otroci morajo biti pred vstopom v vrtec opraviti ZDRAVNIŠKI PREGLED PRI SVOJEM PEDIATRU. Zdravnik vam izda POTRDILO O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA, kjer opozori na otrokove zdravstvene ali razvojne posebnosti.

Za vzgojiteljico je pomembna vsaka informacija o zdravstvenem stanju otroka, saj mu v manj prijetnih okoliščinah lahko hitreje pomaga.

Potrdilo o pregledu morate oddati v vrtec najkasneje do 30.08.2017.

VSTOP OTROKA V VRTEC JE ČUSTVENO ZAHTEVEN DOGODEK ZA VSO DRUŽINO. Dobro je, da se z otrokom pogovarjate o vrtcu, vendar ne o stvareh, ki jih otrok ne razume.

STARŠI IN VRTEC MORAMO VES ČAS DOBRO SODELOVATI, DA BO OTROKU LAŽJE IN DA SE BO PRI NAS DOBRO POČUTIL.

VRTEC posluje dnevno od 9 do 11 ur, vse dni v letu oziroma tedensko od ponedeljka do petka. POSLOVALNI ČAS posameznih enot se oblikuje na podlagi interesa večine staršev, vendar ne dalj kot 11 ur dnevno.

Otroka vedno izročite vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice in ga od njiju tudi prevzemite oziroma obvestite zaposlene v vrtcu, da ste ga odpeljali.

Otrok naj ima v vrtcu vedno čiste copatke, ki jih lahko pusti v garderobi, na svojem mestu. Prav tako naj ima vsaj en paket rezervnih oblačil, ki so usklajena z letnim časom. Vse otrokove stvari vestno označite in podpišite. Navajajte otroka, da svoje stvari prepoznava.

Mesečno boste prejeli račun za oskrbnino. Navadno predamo zaprte ovojnice s položnico oziroma računom staršem v roke ali na e-pošto enega izmed staršev.

VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA oddate na CENTER ZA SOCIALNO DELO, kjer imate prijavljeno stalno bivališče.


IN ŠE STIK:

01/ 7887 160 ravnateljica This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

01/ 7887 167 pomočnica ravnateljice This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

01/ 7887 172 svetovalna delavka This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

01/ 7887 168 vodja prehrane in zdravja This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

01/ 7887 162 tajništvo/oskrbnine This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 
Dobrodošli v VRTCU IVANČNA GORICA

Vrtec Ivančna Gorica združuje osem manjših  prijaznih enot v sedmih krajevnih skupnostih na devetih lokacijah. Enote se med seboj razlikujejo glede na specifiko okolja, v katerem se nahajajo. Vrtec želi biti vpet v kulturo bližnjega okolja. Iz vrtca se življenje širi v družine ter nazaj, med vsemi udeleženci pa se izvaja živahna izmenjava idej in demokratična komunikacija.

Vzgojno delo poteka po javno veljavnem programu, Kurikulu za vrtce.  Enotni  smo si pri vzgojnem delu, kjer imata osrednjo pozornost spoštovanje otrokove osebnosti in upoštevanje njegovih pravic. Poudarjamo prednost učenja pred poučevanjem, kar pomeni, da otrokom s svojim pedagoškim pristopom  in pripravo ustreznega učnega in igralnega prostora nudimo okolje, ki otrokom ponuja pestro izbiro vsebin in možnosti.

Zaposleni v Vrtcu Ivančna Gorica smo prepričani, da lahko v okviru javnega vrtca ustvarjamo dobre pogoje za otroke v prvih letih življenja, ki so zelo pomembni za razvoj zdrave osebnosti in to s poznavanjem celotnega področja predšolske vzgoje, izobraževanjem, vestnim delom ter s predanostjo otrokom in poklicu. Vzgojitelji in ostali delavci vrtca delujemo timsko.

Vrtec Ivančna Gorica želi biti vpet tudi v širše okolje. Tako se povezujemo z drugimi sorodnimi zavodi - vrtci in institucijami na ravni države, sodelujemo v različnih projektih, ki so namenjeni obogatitvi dnevnega programa vrtca in izboljšanju kvalitete življenja otrok v vrtcu. Seveda pa v prvi vrsti dobro sodelujemo z ustanoviteljem vrtca  - Občino Ivančna Gorica, katera vrtcu nudi ustrezne pogoje in možnosti za  dobro delovanje. 

Radi pa bi vas še spomnili, da vrtec ni nadomestilo za družinsko nego in vzgojo in ne tekmec vam, ampak dopolnilo vodilni vlogi družine ob razvoju vašega otroka. Želimo si, da otroci zapustijo vrtec s prijetnim spominom in s pozitivno izkušnjo o sebi in drugih.  

Prijetno bivanje v našem vrtcu  vam želi kolektiv Vrtca Ivančna Gorica.                                              

Branka Kovaček, ravnateljica VVZ Vrtec Ivančna Gorica

 

Vpis v vrtec

vpis v vrtec
Vse podatke za vpis v vrtec najdete tukaj!

Kotiček za starše


Vse informacije za starše so tukaj!