Vrtec Ivančna Gorica

VRTEC ČEBELICA - OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da so se obnovitvena dela v kuhinji vrtca Čebelica- Šentvid pri Stični končala hitreje, kot smo pričakovali.

Vrtec spet odpira svoja vrata za malčke v ponedeljek, 20.08.2018.

Zahvaljujemo se vam za vaše potrpljenje v času obnovitvenih del in vas pričakujemo!

 

Vsi zaposleni v vrtcu Čebelica Šentvid pri Stični in

ravnateljica Branka Kovaček

 

 
VRTEC ČEBELICA - OBVESTILO ZA STARŠE

 

Spoštovani starši!


Obveščamo vas, da bomo skladno z dogovorom z Občino Ivančna Gorica v ponedeljek, 09. 07. 2018 pričeli z obnovitvenimi deli v kuhinji vrtca Čebelica, Šentvid pri Stični.

Otrokom, ki bodo vrtec obiskovali, bomo začasno zagotovili varne in ustrezne prostore v OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični. Na razpolago nam bo igrišče vrtca. Prehrano bomo dnevno zagotavljali iz kuhinje vrtca Marjetica iz Ivančne Gorice.

Naprošamo vas, da s ponedeljkom, 09.07.2018, otroke pripeljete v prostore vrtca v OŠ Ferda Vesela (vhod zadaj – vrtec-OŠ), kjer jih bodo pričakali naši zaposleni.

Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala do 23.08.2018.

Prosimo vas za strpnost in razumevanje.

Hvala.

Vsi zaposleni v vrtcu Čebelica Šentvid pri Stični in

ravnateljica Branka Kovaček

 

 
Dobrodošli v VRTCU IVANČNA GORICA

Vrtec Ivančna Gorica združuje osem manjših  prijaznih enot v sedmih krajevnih skupnostih na devetih lokacijah. Enote se med seboj razlikujejo glede na specifiko okolja, v katerem se nahajajo. Vrtec želi biti vpet v kulturo bližnjega okolja. Iz vrtca se življenje širi v družine ter nazaj, med vsemi udeleženci pa se izvaja živahna izmenjava idej in demokratična komunikacija.

Vzgojno delo poteka po javno veljavnem programu, Kurikulu za vrtce.  Enotni  smo si pri vzgojnem delu, kjer imata osrednjo pozornost spoštovanje otrokove osebnosti in upoštevanje njegovih pravic. Poudarjamo prednost učenja pred poučevanjem, kar pomeni, da otrokom s svojim pedagoškim pristopom  in pripravo ustreznega učnega in igralnega prostora nudimo okolje, ki otrokom ponuja pestro izbiro vsebin in možnosti.

Zaposleni v Vrtcu Ivančna Gorica smo prepričani, da lahko v okviru javnega vrtca ustvarjamo dobre pogoje za otroke v prvih letih življenja, ki so zelo pomembni za razvoj zdrave osebnosti in to s poznavanjem celotnega področja predšolske vzgoje, izobraževanjem, vestnim delom ter s predanostjo otrokom in poklicu. Vzgojitelji in ostali delavci vrtca delujemo timsko.

Vrtec Ivančna Gorica želi biti vpet tudi v širše okolje. Tako se povezujemo z drugimi sorodnimi zavodi - vrtci in institucijami na ravni države, sodelujemo v različnih projektih, ki so namenjeni obogatitvi dnevnega programa vrtca in izboljšanju kvalitete življenja otrok v vrtcu. Seveda pa v prvi vrsti dobro sodelujemo z ustanoviteljem vrtca  - Občino Ivančna Gorica, katera vrtcu nudi ustrezne pogoje in možnosti za  dobro delovanje. 

Radi pa bi vas še spomnili, da vrtec ni nadomestilo za družinsko nego in vzgojo in ne tekmec vam, ampak dopolnilo vodilni vlogi družine ob razvoju vašega otroka. Želimo si, da otroci zapustijo vrtec s prijetnim spominom in s pozitivno izkušnjo o sebi in drugih.  

Prijetno bivanje v našem vrtcu  vam želi kolektiv Vrtca Ivančna Gorica.                                              

Branka Kovaček, ravnateljica VVZ Vrtec Ivančna Gorica

 

Vpis v vrtec

vpis v vrtec
Vse podatke za vpis v vrtec najdete tukaj!

Kotiček za starše


Vse informacije za starše so tukaj!