Vrtec Ivančna Gorica

POZDRAVLJENI V NOVEM ŠOLSKEM LETU

SPOŠTOVANI OTROCI IN STARŠI!

Novo šolsko leto je tu.

Letošnji začetek bo malo drugačen, saj smo imeli v poletnih mesecih kar v treh zgradbah vrtca energetske sanacije. Roki so bili za količino predvidenih del kratki in skoraj ujeti. Žal se bodo manjša dela zavlekla še v mesec september, za kar se opravičujemo in upamo na strpnost in razumevanje staršev in zaposlenih. V Stični, na Muljavi in v Višnji Gori bodo tako otroci in zaposleni imeli nove in boljše prostorske pogoje.

V Višnji Gori bomo dva oddelka vrtca organizirali v novem prizidku podružnične OŠ Višnja Gora. Naši najstarejši višenjski vrtičkarji se bodo pridružili šolskim prijateljem in seveda upamo, da se bodo skupaj pod isto streho odlično počutili in razumeli.

Vrtec bo 01.09.2017 prvič obiskalo 200 otrok novincev. Pridružili se bodo 510 otrokom, ki vrtec obiskujejo že leto ali več. Skupaj bodo ukrojili še eno zanimivo leto. Tako, ki bo otrokom prineslo obilico novih doživetij, nasmehov, izkušenj in spoznanj. Staršem pa občutek, da so otroka med svojimi dnevnimi obveznostmi zapustili v varno in učno – aktivno okolje.

September je mesec privajanj na nova okolja, nove situacije, dnevni red in nove ljudi. Želimo se spoznati, da bomo lahko v vseh naslednjih mesecih skupnega bivanja aktivno sodelovali.

Prepričana sem, da bo vsak po svojih zmožnostih poskrbel, da bo vrtec institucija prijaznih ljudi, da bomo odrasli otrokom lep in dober zgled, otroci in njihov prešeren nasmeh ter navdušeno klepetanje o doživetjih v vrtcu, pa nagrada za naše delo.

Vsem otrokom želim, da bo leto pred nami kar se da igrivo, poučno, ustvarjalno in z obilo otroške navihanosti.

Staršem in sodelavcem pa želim, da bi tudi to šolsko leto preživeli povezano, s strpnim medsebojnim dialogom ter z dobrim zgledom odraslih za lepo prihodnost otrok.

Ravnateljica

Branka Kovaček

 

 
Dobrodošli v VRTCU IVANČNA GORICA

Vrtec Ivančna Gorica združuje osem manjših  prijaznih enot v sedmih krajevnih skupnostih na devetih lokacijah. Enote se med seboj razlikujejo glede na specifiko okolja, v katerem se nahajajo. Vrtec želi biti vpet v kulturo bližnjega okolja. Iz vrtca se življenje širi v družine ter nazaj, med vsemi udeleženci pa se izvaja živahna izmenjava idej in demokratična komunikacija.

Vzgojno delo poteka po javno veljavnem programu, Kurikulu za vrtce.  Enotni  smo si pri vzgojnem delu, kjer imata osrednjo pozornost spoštovanje otrokove osebnosti in upoštevanje njegovih pravic. Poudarjamo prednost učenja pred poučevanjem, kar pomeni, da otrokom s svojim pedagoškim pristopom  in pripravo ustreznega učnega in igralnega prostora nudimo okolje, ki otrokom ponuja pestro izbiro vsebin in možnosti.

Zaposleni v Vrtcu Ivančna Gorica smo prepričani, da lahko v okviru javnega vrtca ustvarjamo dobre pogoje za otroke v prvih letih življenja, ki so zelo pomembni za razvoj zdrave osebnosti in to s poznavanjem celotnega področja predšolske vzgoje, izobraževanjem, vestnim delom ter s predanostjo otrokom in poklicu. Vzgojitelji in ostali delavci vrtca delujemo timsko.

Vrtec Ivančna Gorica želi biti vpet tudi v širše okolje. Tako se povezujemo z drugimi sorodnimi zavodi - vrtci in institucijami na ravni države, sodelujemo v različnih projektih, ki so namenjeni obogatitvi dnevnega programa vrtca in izboljšanju kvalitete življenja otrok v vrtcu. Seveda pa v prvi vrsti dobro sodelujemo z ustanoviteljem vrtca  - Občino Ivančna Gorica, katera vrtcu nudi ustrezne pogoje in možnosti za  dobro delovanje. 

Radi pa bi vas še spomnili, da vrtec ni nadomestilo za družinsko nego in vzgojo in ne tekmec vam, ampak dopolnilo vodilni vlogi družine ob razvoju vašega otroka. Želimo si, da otroci zapustijo vrtec s prijetnim spominom in s pozitivno izkušnjo o sebi in drugih.  

Prijetno bivanje v našem vrtcu  vam želi kolektiv Vrtca Ivančna Gorica.                                              

Branka Kovaček, ravnateljica VVZ Vrtec Ivančna Gorica

 

Vpis v vrtec

vpis v vrtec
Vse podatke za vpis v vrtec najdete tukaj!

Kotiček za starše


Vse informacije za starše so tukaj!